Zijn betalingen aan een (mobiliteits-) bureau dat het dienstverband overneemt, uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband?

Nee, voor zover de betalingen in totaliteit niet hoger zijn dan de uitkeringsaanspraken die op het moment van de contractsovername voor betrokkene bij onvrijwillig ontslag rechtstreeks, dwingend en eenduidig zouden voortvloeien uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of andere collectieve regeling (artikel 10a Beleidsregels WNT). Het gaat daarbij om alle betalingen verricht aan het bureau, dus inclusief opslagpercentages, opleidingskosten en jaarlijkse vaste kosten in verband met contractsovername.