Overgangsrecht naar sector

Diverse overzichtsschema's voor het overgangsrecht per sector zijn gepubliceerd.

Iemand die een formulier invuld of corrigeerd

De komende jaren zal de bezoldiging van diverse topfunctionarissen conform het overgangsrecht worden afgebouwd. Voor de eerste topfunctionarissen start de afbouw op 1 januari 2017. Afhankelijk van sectorale regelgeving en verlaging van het algemeen wettelijk bezoldigingsmaximum in 2015 kan het overgangsrecht tevens op andere momenten aanvangen. De wijze waarop en vanaf wanneer de bezoldiging moet worden afgebouwd is nu inzichtelijk gemaakt per sector. De afbouwschema’s voor topfunctionarissen in het algemeen en specifiek voor de sectoren ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, zorg en jeugdhulp, voor de cultuurfondsen, de woningcorporaties en de zorgverzekeraars zijn nu gepubliceerd.