Normenkader 2017

De beleidsregels, het controleprotocol en de veelgestelde vragen en antwoorden zijn geactualiseerd.

toetsenbord en document

Voor de uitvoering van de WNT is door de minister van BZK voor 2017 opnieuw een normenkader opgesteld. De Beleidsregels WNT en het Controleprotocol zijn vandaag gepubliceerd. De Beleidsregels 2017 bestaan uit aanvullende en verduidelijkte voorschriften voor een betere uitvoering voor instellingen en accountants. Het Controleprotocol geeft nadere aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole bij de verslaglegging over kalenderjaar 2016.  Het verantwoordingsmodel was al eerder aangepast voor verslagjaar 2016.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Bij het Normenkader 2017 zijn verschillende veelgestelde vragen en antwoorden op deze website aangevuld of geactualiseerd.

Het betreffen vragen over:

In het vervolg direct op de hoogte blijven van wijzigingen in de veelgestelde vragen en antwoorden? Abonneer je op de speciaal hiervoor ingerichte RSS-feed.