Instelling aanmelden

Via onderstaand formulier kunnen instellingen zich inschrijven in het WNT-register.

U kunt via dit formulier een organisatie aanmelden als WNT-instelling, als deze nog niet is opgenomen in het WNT-register maar naar uw mening wel onder de WNT valt. U kunt het stappenschema op deze website gebruiken als hulpmiddel om na te gaan of een organisatie onder de WNT valt. Uw aanmelding wordt beoordeeld door het ministerie van BZK. U hoort binnen 10 werkdagen of de organisatie wordt opgenomen in het WNT-register.

Aanmelden WNT-instelling

Gebruik de statutaire of handelsnaam zoals vastgelegd in het Handelsregister

Met het inzenden van dit formulier verklaart u dat de organisatie: *

Hiermee wordt geverifieerd dat het WNT-toezicht voor de organisatie bij het ministerie van BZK ligt.

Waarom valt de organisatie naar uw mening onder de WNT? *

Meer informatie kunt u tevens vinden onder het stappenplan op deze website (zie link aan de rechterzijde van deze pagina).

Om uw aanmelding te kunnen beoordelen, stuurt u de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar en de statuten van de organisatie mee.