Instelling aanmelden

Via onderstaand formulier kunnen instellingen zich inschrijven in het WNT-register.

U kunt via dit formulier een organisatie aanmelden als WNT-instelling, als deze nog niet is opgenomen in het WNT-register maar naar uw mening wel onder de WNT valt. U kunt het stappenschema op deze website gebruiken als hulpmiddel om na te gaan of een organisatie onder de WNT valt. Uw aanmelding wordt beoordeeld door het ministerie van BZK.

Aanmelden WNT-instelling

Gebruik de statutaire of handelsnaam zoals vastgelegd in het Handelsregister

Met het inzenden van dit formulier verklaart u dat de organisatie: *

Hiermee wordt geverifieerd dat het WNT-toezicht voor de organisatie bij het ministerie van BZK ligt.

Waarom valt de organisatie naar uw mening onder de WNT? *

Meer informatie kunt u tevens vinden onder het stappenplan op deze website (zie link aan de rechterzijde van deze pagina).

Om uw aanmelding te kunnen beoordelen, stuurt u de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar en de statuten van de organisatie mee.