Instelling afmelden

Via onderstaand formulier kunnen instellingen zich uitschrijven uit het WNT-register.

Als een organisatie is opgenomen in het WNT-register maar volgens u niet (langer) onder de WNT valt en/of niet in het WNT-register van het ministerie van BZK thuishoort, kunt u verzoeken uw organisatie uit het WNT-register te verwijderen.

Afmelden WNT-instelling

Gebruik de statutaire of handelsnaam zoals vastgelegd in het Handelsregister

Om uw afmelding te kunnen beoordelen, stuurt u de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar en de statuten van de organisatie mee.