Rekentool afbouw overgangsrecht WNT

Onderstaande tool berekent de individuele afbouw onder het overgangsrecht van de WNT.

De rekentool afbouw overgangsrecht WNT vertaalt de diverse overzichtsschema’s van het overgangsrecht van de WNT naar individuele situaties. De tool biedt inzicht in de aanvang, duur en wijze van afbouw van de bezoldiging conform het overgangsrecht van de WNT. Het gaat om de periode na afloop van de vier jaren waarin bestaande bezoldigingsafspraken worden gerespecteerd.

Direct naar de Rekentool afbouw overgangsrecht WNT