Moeten WNT-gegevens digitaal worden gemeld?

Dat hangt af van de sector waartoe de instelling behoort. De verplichting om WNT-gegevens digitaal te melden, geldt sinds begin 2017 namelijk niet meer voor alle instellingen. De digitale meldmogelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgeheven. Instellingen die hun WNT-gegevens voorheen via www.topinkomens.nl, dan wel via DigiMV van CIBG moesten melden, hoeven dit sinds 2017 niet meer te doen. Voor cultuur- en media-instellingen en woningbouwcorporaties blijft de meldplicht gehandhaafd:

Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht gegevens over de topinkomens op internet openbaar te maken, voor een periode van minimaal zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn (b.v. op de website van de instelling).