Heeft de inwerkingtreding van de WNT-2 invloed op de norm die geldt voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking? (t/m 2015)

Nee. In 2015 blijven voor ingehuurde topfunctionarissen de normering en het zesmaanden criterium conform de regelgeving in 2014 van toepassing. Dit geldt overigens niet voor topfunctionarissen-toezichthouders zonder (fictieve) dienstbetrekking. Op hen is de WNT -2 direct van toepassing. Dat betekent dat bij aanvang van de functievervulling aan de bezoldigingsnorm zoals geregeld in artikelen 2.2, eerste lid, en 3.2, eerste lid, van de WNT moet worden voldaan. Let op, vanaf 1 januari 2016 geldt gewijzigde normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.