Telt functievervulling in 2015 mee voor de normering van de functievervulling in 2016?

Ja. Op de periode van functievervulling in 2016 is de nieuwe regelgeving voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking van toepassing.  Zie tevens de vraag hierover en het antwoord. Welke norm van toepassing is, is afhankelijk van hoe lang de functie reeds is vervuld. De periode van functievervulling vóór 1 januari 2016 telt daar bij mee.

Voorbeeld: Stel dat de functie op 1 januari 2016 reeds 6 kalendermaanden is vervuld, dan is nog 6 maanden een norm van €18.000 per kalendermaand van toepassing. Wanneer de functievervulling zonder dienstbetrekking na deze zes maanden wordt voortgezet is de reguliere WNT-normering van toepassing.

Voor bestaande afspraken van voor 1 januari 2016 die de nieuwe normering te boven gaan, geldt overgangsrecht.