Telt functievervulling in 2016 mee voor het bepalen van het zes-uit-achttienmaanden criterium in 2015?

Ja. Om te bepalen of in 2015 voldaan is aan het zes-uit-achttienmaanden-criterium, telt ook functievervulling na 1 januari 2016  mee. Indien door functievervulling in 2016 alsnog wordt voldaan aan het zes-uit-achttienmaanden-criterium, wordt de bezoldiging over 2015 dus met terugwerkende kracht genormeerd. Voor de periode van functievervulling in 2015 geldt de normering van 2015. Voor de periode van functievervulling in 2016 geldt de nieuwe regelgeving voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.